Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Fyzická osoba podnikající

Kontrola provozu kamerového systému ve společných prostorách bytového domu

Úřad provedl a ukončil kontrolu subjektu na základě stížnosti, jejímž předmětem bylo upozornění na provoz kamerového systému, včetně kamer umístěných nad schodištěm a ve společných prostorách bytového domu.

V návaznosti na nové stanovisko Úřadu č. 1/2016, které připouští provozování kamerového systému v domě za situace, kdy je aplikován legitimní titul pro zpracování v kontextu § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.– zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby, uzavřela kontrolující inspektorka kontrolu se zjištěním, že kontrolovaný subjekt postupoval v souladu s požadavky § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., tedy disponoval legálním a legitimní právním titulem pro dané zpracování (zde ochrana života a zdraví osob a ochrana majetku ve smyslu § 5 odst. 2 písm. e) tohoto zákona), současně nebylo zjištěno ani porušení povinností v § 5 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., tedy byly naplněny i požadavky na rozsah či dobu uchování pořízených osobních údajů. Postup v rozporu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb. byl naopak zjištěn v případě informační povinnosti podle § 11 citovaného zákona, kdy kontrolovaný o provozu kamerového systému neinformoval, a to ani obyvatele domu, ani případné další osoby, které se zde mohly pohybovat. Kontrolovaný subjekt nicméně své pochybení napravil ještě v průběhu kontroly.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.