Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Fyzická osoba podnikající

Kontrola fyzické osoby provozující kamerový systém na rodinném domě

Úřad prošetřil stížnost, která směřovala proti fyzické osobě provozující kamerový systém na rodinném domě, který měl zaznamenávat nejen nemovitost stěžovatelky, ale i veřejné prostranství.

Při posouzení oprávněnosti kamerového systému vycházel Úřad z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 25. února 2015, čj. 1 As 113/2012 – 133, kdy vzal do úvahy, „zda instalace a provozování kamery je prevencí před útoky, které v tomto místě hrozí, případně zda snad dokonce představuje reakci na opakované útoky na majetek či jiné ústavně chráněné hodnoty, či naopak zda osoba instaluje kamerový systém z obavy před protiprávní činností, která je však hypotetická a s ohledem na všechny okolnosti spíše nepravděpodobná či iluzorní.“ [1]

Vzhledem k tomu, že kontrolou byly takové útoky zjištěny, nebylo porušení zákona č. 101/2000 Sb. konstatováno.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.

 

[1] Nejvyšší správní soud. Rozsudek Nejvyššího správního soudu [ze dne 25. února 2015,  čj. 1 As 113/2012 - 133]. In Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. 6/2015, rozhodnutí č. 3222. Dostupné na webu Nejvyššího správního soudu.