Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Fyzická osoba podnikající

Kontrola použití osobních údajů pacientů pro účely volební kampaně

Předmětem kontroly bylo zpracování osobních údajů pacientů kontrolovaného, které kontrolovaný využil k vytvoření seznamu kontaktních údajů (jméno, příjmení a adresa), a to za účelem oslovení pacientů ve věci rekonstrukce Polikliniky Malešice a také ohledně kandidatury kontrolovaného ve volbách do Senátu PČR. Předmětný dopis byl zaslán cca 11 tisícům pacientů kontrolovaného. Kontrolovaný tedy využil osobní údaje zpracovávané v rámci zdravotnické dokumentace pro účel, který s původním účelem, k němuž byly předmětné osobní údaje shromážděny, již nesouvisí. Takový postup by tak byl možný, jak je uvedeno v § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb. věta druhá, jen za předpokladu, že by subjekt údajů (pacient) dal k takovému zpracování souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 tohoto zákona. Takový souhlas nicméně kontrolovaný nepředložil, resp. ani netvrdil, že by jednal na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kontrolující proto konstatovali porušení povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb.

V souvislosti s uvedeným jednáním bylo s kontrolovaným zahájeno řízení o správním deliktu.


Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.