Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Fyzická osoba podnikající

Kontrola subjektu poskytujícího zdravotní péči – podnět podala Policie ČR, Ústecký kraj

Předmětem kontroly, která byla provedena na základě podnětu Policie ČR, bylo dodržování povinností správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo pacienta, celkem 59 ks) prostřednictvím sádrových odlitků zubních otisků označených štítky, nalezených v Chomutově.

Kontrolující přijala kontrolní závěr, že kontrolovaná lékařka nesplnila povinnost uloženou správci osobních údajů v ustanovení § 13 odst. 1, který upravuje povinnosti při zabezpečení osobních údajů zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolující nezahájila řízení ve smyslu § 40 zákona č. 101/2000 Sb., tedy řízení o uložení opatření k nápravě, protože ze strany kontrolované lékařky došlo k nápravě protiprávního stavu bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinností a dále proto, že posuzované zpracování nepředstavovalo podstatný zásah do práv subjektů údajů.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.