Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Fyzická osoba

Kontrola provozu kamerového systému ve společných prostorách bytového domu – oznamovatel Městská Policie Veselí nad Moravou

Úřad na základě stížnosti provedl a ukončil kontrolu soukromé osoby, jejímž předmětem bylo upozornění na provoz kamerového systému umístěného na balkoně bytového domu, který monitoruje bezprostředně přiléhající část malého veřejného parkoviště s parkujícím vozidlem kontrolované osoby. Kontrolou bylo zjištěno, že v předmětném bytovém domě často dochází ke konfliktům a dle zprávy Policie ČR také k opakované násilné trestné činnosti (obětí násilné trestné činnosti byla i kontrolovaná osoba), bylo proto posouzeno, že je v tomto případě důvodné aplikovat legitimní titul pro zpracování osobních údajů dle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., tedy zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. Kontrolující inspektorka uzavřela kontrolu se zjištěním, že kontrolovaný subjekt nesplnil oznamovací povinnost podle § 16 citovaného zákona. Kontrolovanému subjektu bude uloženo opatření k nápravě k odstranění zjištěných nedostatků.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.