Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Fyzická osoba

Kontrola subjektu, který provozuje kamerový systém

Kontrola se zaměřila na kamerové systémy s cílem zjistit, zda při jejich provozování dochází k porušení povinnosti kontrolovaného, která vyplývá z § 5 odst. 1 písm. d), (oprávněně zveřejněný údaj), § 10 (obecné zásady) a § 21 (právo na přístup) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.