Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Fakultní nemocnice v Motole, p.o.

Kontrola subjektu, odpovědného za vedení zdravotnické dokumentace

Obsahem podnětu byla skutečnost, že na jednom specializovaném pracovišti FN v Motole došlo ke ztrátě části zdravotnické dokumentace.

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná nemocnice ztratila dispozici nad šesti kusy části zdravotnické dokumentace pacientů, která obsahovala záznam o specializovaném vyšetření, a to v listinné podobě. Ke ztrátě došlo z uzavřeného pracoviště a ztráta těchto dokumentů bez dalších informací o zdravotním stavu byla nezneužitelná. Shodné informace byly uloženy v elektronické podobě.

Po zjištění ztráty části zdravotnické dokumentace zahájila nemocnice sama vlastní šetření, podala trestní oznámení na neznámého pachatele a ještě před zahájením kontroly přijala další opatření k zabránění ztrátě.

Na základě této skutečnosti a na základě kontrolního zjištění, kdy nelze zcela zabránit lidskému jednání při nakládání s části zdravotnické dokumentace v běžném nemocničním provozu, byl přijat postup dle § 40 (opatření k nápravě) zákona č. 101/2000 Sb.


Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.