Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

ERECEIVABLES MANAGEMENT s.r.o.

Kontrola subjektu poskytujícího „právní služby“ prostřednictvím webové stránky

Úřad provedl a ukončil kontrolu na základě stížnosti, jejímž předmětem bylo upozornění na shromažďování osobních údajů prostřednictvím webové stránky www.epohledavky.cz.

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., tedy informační povinnosti, neboť subjektům údajů byla poskytována mylná informace spočívající v tom, kdo je správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. Opatření k nápravě nebylo vzhledem k dobrovolnému odstranění závadného stavu kontrolovanou osobou po ukončení kontroly ukládáno, což bylo také zohledněno v rámci uložené pokuty ve výši 5 000 Kč, která byla účastníkem řízení následně také zaplacena.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.