Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Družstvo 96, Česká 616/96 434 01 Most

Kontrola bytového družstva, které provozuje kamerový systém

Záměrem kontrolující inspektorky bylo prověřit podnět, který se týkal způsobu provozování kamerového systému se záznamovým zařízením v bytovém domě.

Předmětem kontroly tak bylo zejména dodržování povinností správce a zpracovatele osobních údajů stanovených v hlavě II zákona č. 101/2000 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný sice nechal nainstalovat (prostřednictvím odborné firmy) kamerový systém, který však nebyl fakticky provozován (kamery nejsou připojeny k záznamovému zařízení, ani nepracují v režimu on-line).

Výsledkem kontroly bylo zjištění, že kontrolovaný nezpracovává osobní údaje ve smyslu § 4 písm. e) (definice pojmu zpracování) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrola byla ukončena bez zjištění porušení povinností kontrolovaného subjektu.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.