Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Členové náboženské společnosti Pauperes commitiones Christi templique Salamonici-SKT

Kontrola zpracování osobních údajů v oblasti církví a náboženských společností

Předmětem kontroly byla problematika zpracování osobních údajů v oblasti církví a náboženských společností spojená s návrhem na registraci náboženské společnosti včetně shromažďování dat občanů na podpisových arších pro účely registrace podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 5 odst. 1 písm. g), (otevřenost při shromažďování osobních údajů), § 5 odst. 2 (právní titul pro zpracování), § 9 (citlivé údaje) a § 11 odst. 1 (informační povinnost) zákona č. 101/2000 Sb.

Za spáchání přestupku byla dvěma ze členů přípravného výboru uložena sankce ve výši 10.000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.