Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Český statistický úřad (ČSÚ)

Kontrola zpracování osobních údajů předávaných třetím osobám

Kontrolou, která byla zahájena na základě Kontrolního plánu pro rok 2016, bylo zjištěno, že ČSÚ v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, shromažďuje informace, a to v některých případech včetně osobních údajů vztahujících se jak k fyzickým osobám, tak k fyzickým osobám podnikajícím nebo fyzickým osobám vykonávajícím funkce v právnických osobách. Shromažďované údaje jsou po zpracování buď anonymizovány, nebo v souladu se zákonem zpracovávány, např. v Registru ekonomických subjektů. Shromážděné informace ČSÚ předává třetím osobám, příp. je zveřejňuje, a to buď při plnění právní povinnosti, nebo je předává na základě žádosti. Konkrétně bylo kontrolou prověřeno předávání informací společnosti Česká pošta, s.p.

Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.