Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Česká spořitelna, a.s.

Kontrola dodržování povinností v souvislosti s kopírováním osobních dokladů

Kontrola provedená na základě stížností, jejichž předmětem bylo upozornění na zpracovávání osobních údajů klientů kontrolované osoby v souvislosti s kopírováním občanských průkazů. V první stížnosti stěžovatel uvádí, že Česká spořitelna v rámci aktualizace kontaktů požaduje kromě čísla OP i jeho celou kopii obou stran. Druhá stížnost uvádí, že Česká spořitelna podmiňuje poskytování služeb předložením naskenované kopie občanského průkazu k uložení na stránky internetového bankovnictví, což kontrolou nebylo prokázáno.

Kontrola prověřovala právní titul pro kopírování občanských průkazů a plnění informační povinnosti kontrolovaného.

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 11 odst. 2 (informační povinnost) zákona č. 101/2000 Sb.

Ve věci bylo s kontrolovanou osobou zahájeno řízení o správním deliktu.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.