Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Česká spořitelna, a.s.

Kontrola dodržování povinností správce a zpracovatele při zabezpečení osobních údajů v rámci činnosti banky – podnět postoupen Městskou policií Brno

Kontrola byla zahájena na základě podnětu městské části, jejíž obecní strážník nalezl na nelegální skládce vyhozené dokumenty obsahující osobní údaje. Jednalo se listinné dokumenty vzniklé z běžné přepážkové činnosti banky.

Šetřením bylo zjištěno, že ztrátu dokumentů zavinili dva zaměstnanci společnosti, která pro banku zajišťuje ochranu a převoz finančních částek a dokumentů, a kteří nedodrželi základní povinnosti, které jim byly prokazatelně uloženy. Kontrolou bylo konstatováno, že tito dva pracovníci se dopustili porušení § 14, který upravuje odpovědnost zaměstnance, který zpracovává osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb. Bylo zjištěno, že s oběma zaměstnanci rozvázala dodavatelská společnost pracovní poměr, jakmile zjistila ztrátu dokumentů a porušení povinností zaměstnance, a to ještě před zahájením kontroly.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.