Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Česká centrála cestovního ruchu – Czech Tourism

Kontrola subjektu provozujícího informační systém s velkým objemem dat realizovaná na základě plánu kontrol pro 2015

Úřad provedl a ukončil v roce 2016 kontrolu, která byla jedním z kontrolních záměrů z plánu kontrol pro rok 2015. Kontrolním záměrem bylo prověřit dodržování povinností správce při zpracování osobních údajů osob v souvislosti s provozem informačního systému s velkým objemem dat.

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 5 odst. 1 písm. d), tedy shromažďování osobních údajů v souladu s účelem a v nezbytném rozsahu, a § 13 nedodržení povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., a § 13c odst. 1 písm. c), tedy zpracování rodného čísla se souhlasem jeho držitele, podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Jednalo se o shromažďování rodných čísel bez právního důvodu jako nadbytečný a povinný údaj při vyplňování formuláře, bez souhlasu subjektů údajů. Osobní údaje nebyly v elektronické podobě řádně zabezpečeny.

Na základě výsledků kontroly Úřad rozhodl o uložení pokuty ve výši 18 000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.