Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Bytové družstvo Žerotínova 355/44, Děčín

Kontrola subjektu provozujícího kamerový systém v bytovém domě – podnět postoupen Policií Ústecký kraj

Úřad prověřoval podnět Policie ČR, jehož obsahem bylo upozornění na provoz kamerového systému instalovaného na budově a ve společných prostorách v bytovém domě bez souhlasu členů bytového družstva.

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 13 odst. 4 písm. c), který upravuje povinnost odpovědného subjektu zabránit neoprávněnému zpracování osobních údajů, a § 16 odst. 1 povinnost oznámit a registrovat svůj záměr zpracovávat osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb. V průběhu kontroly bylo porušení § 16 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. odstraněno.

Výměnou videorekordéru ke kamerovému systému, který umožnil logování, došlo k opatření k nápravě i bez jeho uložení. Porušení § 16 bylo zjištěno jen v době před zahájením kontroly, a proto nebylo uloženo opatření k nápravě.

Za porušení § 13 odst. 1 – povinnost přijmout odpovídající opatření k zabezpečení osobních údajů zákona č. 101/2000 Sb. Úřad uložil pokutu ve výši 4 000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.