Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Auto Palace Spořilov s.r.o.

Kontrola dodržování povinností v souvislosti s kopírováním osobních dokladů

Kontrola na základě stížnosti, jejímž předmětem bylo upozornění na vyžadování kopie občanského a řidičského průkazu při sepisování smlouvy o pronájmu osobního vozu.

Kontrolou byly prověřovány povinnosti vyplývající ze znění § 5 odst. 1 písm. d), (shromažďování ke stanovenému účelu), § 5 odst. 2 (právní titul), § 11 odst. 1 a 2 (informační povinnost). Kontrolou bylo zjištěno porušení § 5 odst. 1 písm. d), neboť kontrolovaný v rámci identifikace klienta pořizoval kopie celého občanského průkazu jako pramen verifikace, což vzhledem k účelu zpracování osobních údajů bylo vyhodnoceno jako nadbytečné a nepřiměřené. Ochrana práv a právem chráněných zájmů kontrolovaného mohla být zajištěna i jiným způsobem než pořízením celé kopie OP, např. zapsáním identifikačních údajů a čísla dokladu, nebo pořízením částečné kopie dokladu pomocí šablony, nikoliv zpracovávání veškerých osobních údajů zapsaných v občanském průkazu (např. osobních údajů manželky nebo dětí, které nejsou osobními údaji odpovídajícími stanovenému účelu správce).

Dále bylo zjištěno porušení § 11 odst. 2, neboť kontrolovaný vyžadoval dobrovolný a bezvýhradný souhlas i ke zpracování osobních údajů pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů správce či pro plnění nájemní smlouvy. Vyžadování souhlasu se zpracováním osobních údajů tam, kde je toto zpracování přímo uloženo zákonem, je jak z právního hlediska nadbytečné, tak i zavádějící a pro dotčené osoby matoucí, protože ze skutečnosti, že je pro zpracování jejich údajů vymáhán jejich souhlas, mohou vyvozovat nesprávné závěry týkající se tohoto zásahu do jejich soukromí.

Na základě kontrolních zjištění byl vydán příkaz na místě, kterým byla uložena pokuta ve výši 10 tis. Kč. Účastník řízení plně uznal své pochybení a pokutu neprodleně uhradil.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.