Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Univerzita Karlova

Zpracování osobních údajů studentů/absolventů na webu univerzity

Předmětem předkontrolních úkonů bylo porušení zákona č. 101/2000 Sb. při zpracování osobních údajů (rodného čísla a místa bydliště) studentů univerzity v „Zápisu o státní zkoušce“ a „Protokolu o průběhu státní rigorózní zkoušky“, v dokumentech zveřejňovaných fakultou univerzity podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložených v depozitáři závěrečných prací univerzity.

Kontrolní orgán dospěl k závěru, že kontrolovaný subjekt porušil § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb.

Úřad za porušení povinností uložil pokutu ve výši 50 tis. Kč.

Kontrolu řídila inspektorka Božena Čajková.