Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Státní fond rozvoje bydlení

Kontrola vytipovaného státního fondu

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce/zpracovatele osobních údajů stanovených v Hlavě II zákona č. 101/2000 Sb. Státním fondem v souvislosti se zpracováním osobních údajů žadatelů a příjemců finančních prostředků poskytovaných fondem.

Kontrola byla zaměřena zejména na povinnosti vyplývající z § 13 a 14 zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolní orgán dospěl k závěru, že kontrolovaný subjekt v době, kdy se skutek stal, tj. srpen 2012, nepřijal a neprovedl dostatečná opatření k zabránění neoprávněného přístupu k osobním údajům a porušil povinnost vyplývající z § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. Jelikož z ustanovení § 46 odst. 3 téhož zákona vyplývá, že odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán, nebyl kontrolovaný za zjištěné porušení sankcionován.

Kontrolu řídil inspektor Daniel Rovan.