Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost Zdraví bez limitu CZ, spol. s r.o.

Kontrola společnosti provozující kamerový systém ve své provozovně

Předmětem kontroly bylo provozování kamerového systému se záznamem v provozovně společnosti.

Kontrolní orgán dospěl k závěru, že kontrolovaná společnost neporušila při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému povinnosti vyplývající z § 5 odst. 1 a odst. 2, § 11 a 13 zákona č. 101/2000 Sb.

Porušení povinnosti podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb. bylo kontrolovaným subjektem napraveno v průběhu kontroly; toto jednání bylo vyhodnoceno jako náprava protiprávního stavu bezprostředně poté, kdy byl zjištěn. Vzhledem k tomu bylo upuštěno od uložení opatření k nápravě.

Kontrolu řídila inspektorka Jiřina Rippelová.