Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Sociální a zdravotní centrum Letiny

Kontrola provozu kamerového systému v sociálním a zdravotním centru

Kontrola byla zahájena z podnětu Veřejné ochránkyně práv, která Úřad na provozování kamerového systému upozornila. Kontrolující inspektorka se zaměřila na dodržování povinností kontrolovaného subjektu při provozování sledovacího systému v zařízení, které poskytuje zdravotní a sociální služby klientům.

V průběhu kontroly byla zjištěna porušení některých povinností, což bylo kontrolovanému vytknuto ještě během kontrolního procesu. Některé kamery měly omezení tzv. elektronickou maskou, což bylo vyhodnoceno jako nedostačující. Kontrolovaný subjekt ještě v průběhu kontroly převedl celý kamerový systém do tzv. online režimu.

Kontrolní orgán tak dospěl k závěru, že kontrolovaná společnost ještě v průběhu kontroly odstranila závadný stav. Z důvodu této skutečnosti bylo upuštěno od uložení pokuty.

Kontrolu řídila inspektorka Božena Čajková.