Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Provozování kamerového systému fyzickou osobou

Kontrola byla zahájena na základě stížnosti. Obsahem stížností bylo upozornění na provozování dvou kamer se záznamovým zařízením instalovaných na plášti rodinného domu. Kamerami doplněnými osvětlovacími tělesy reagujícími na pohybové čidlo bylo možno nepřetržitě 24 hod. monitorovat značnou část veřejného prostranství. Podle stěžovatele majitel domu zneužíval získané záběry k šikanování občanů podáváním oznámení na MÚ nebo MP.

Kontrolou bylo zjištěno, že záběry kamer pokrývají prostor části ulice oběma směry od domu kontrolovaného v délce přibližně 50 m. Tento rozsah záběru obou kamer zahrnuje jednak komunikaci, včetně přilehlých chodníků a domy zde stojící. Kamery monitorují rovněž jednotlivé domy a vchody do těchto domů.

Kontrolovaný tvrdil, že účel instalace kamerového systému je „především preventivní, dále pak možnost poskytnutí hmatatelného důkazu o porušování zákonů, vyhlášky města atd., dále za účelem zamezení poškozování zaparkovaných vozidel i nemovitosti a jejich znečišťování výkaly psů a také z důvodu zamezení krádežím, zamezení obtěžování a slovního i fyzického napadání a nakonec k zajištění bezpečnosti a zdraví členů rodiny“.

Podle výsledků kontroly kontrolovaný porušil § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., podle kterého je správce povinen shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Tomuto účelu neodpovídalo nepřetržité dlouhodobé monitorování několika desítek metrů veřejné komunikace, včetně přilehlých chodníků, domů a vstupů do těchto domů kontrolovaným – který jako fyzická osoba nemá postavení státního orgánu, ani orgánu samosprávy a obecná oznamovací povinnost jej neopravňuje k systematickému zpracování osobních údajů všech osob pohybujících se ve velké části ulice, zejména pak osob trvale zde bydlících, které vcházejí do svého bydliště převážně v rodinných domech pod dohledem kamer se záznamovým zařízením provozovaných kontrolovaným.

Kontrolu řídila inspektorka Jiřina Rippelová.