Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Ministerstvo vnitra

Kontrola zpracování osobních údajů v centrálních registrech

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností odpovědným ministerstvem, uvedených v Hlavě II zákona č. 101/2000 Sb. v souvislosti s přístupem Českého rozhlasu a České televize k informacím z centrálního registru obyvatel.

Kontrolní orgán dospěl k závěru, že kontrolovaný subjekt nesplnil své povinnosti podle § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., když za situace, kdy nebyl dán zákonný důvod ČRo a ČT pro přístup do ROB a byl přístup umožněn, neboť podle § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. nebyla splněna povinnost ministerstva jako správce přijmout taková opatření, aby k takovému neoprávněnému přístupu k osobním údajům nemohlo dojít.

Kontrolovaný podal proti kontrolním zjištěním námitky, které byly zamítnuty.

Úřad za porušení povinností uložil pokutu ve výši 500 tis. Kč.

Kontrolu řídila inspektorka Božena Čajková.