Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.

Kontrola subjektu působícího v oblasti vězeňství

Předmětem kontroly bylo posouzení distribuce tiskopisu vypracovaným kontrolovaným a předávaným do věznic mezi vězněné osoby, který po vyplnění obsahoval identifikační údaje o dětech a pečujících osobách v rámci realizace mezinárodního programu Andělský strom.

Kontrolní orgán dospěl k závěru, že kontrolovaný subjekt porušil § 5 odst. 2, § 11 odst. 1 a § 16 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolovaný subjekt v průběhu kontroly napravil protiprávní stav, a to bezprostředně po zjištění porušení svých povinností.

Na základě těchto skutečností rozhodla inspektorka Úřadu dle § 40a zákona č. 101/2000 Sb. a ve věci upustila od uložení pokuty, neboť ze strany správce osobních údajů došlo k nápravě protiprávního stavu bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinností.

Kontrolu řídila inspektorka Jiřina Rippelová.