Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Magistrát města Kladno

Kontrola výkonu živnostenské agendy prováděné magistrátním městem

Jejím záměrem bylo prověřit realizaci oprávnění zaměstnanců ŽU pro nahlížení do trestních spisů osob samostatně výdělečně činných v souvislosti s vedením řízení podle zákona č. 445/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

V rámci kontroly nebylo zjištěno, že by kontrolovaný nahlížel do Rejstříku trestů v jiných případech než za účelem zjištění žadatelovy bezúhonnosti v souvislosti s jeho žádostí o živnostenské oprávnění.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.