Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Imperial Casino Strážný

V období od 24. dubna 2015 do 5. června 2015 provedl Úřad pro ochranu osobních údajů kontrolu obchodní společnosti APEX gaming EUROPE a.s. Kontrola byla zahájena na základě stížnosti postoupené ředitelem Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, jejíž obsah upozorňoval na protiprávní monitoring zaměstnanců kasina na pracovišti a ve společných prostorách zaměstnavatele prostřednictvím kamerového systému se záznamovým zařízením. Místem provedení kontroly bylo Imperial Casino Strážný a Ski hotel Strážný.

V kasinu je 24hodinový provoz, celý objekt je zabezpečen elektronickou zabezpečovací a požární signalizací. O zřízení a provozování kamerového systému se záznamovým zařízením bylo rozhodnuto dne 19. srpna 2011 na základě nabytí účinnosti Rozhodnutí Ministerstva financí ČR, které APEX gaming EUROPE a. s. povoluje provozování loterií a jiných podobných her. Účelem zpracování osobních údajů kamerovým systémem se záznamem je splnění povinností vůči Ministerstvu financí ČR vyplývající ze zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Podle § 37 tohoto zákona musí být kasino vybaveno zabezpečovacím zařízením a monitorovacím zařízením. Monitorovacím zařízením musí být obrazově a zvukově zaznamenán celý průběh všech provozovaných her, dále pak práce přípravné (výdej žetonů) a závěrečné (uzavírání stolů, počítání žetonů a hotovosti). Provozovatel je povinen uchovávat po dobu 90 kalendářních dnů záznamy pořízené monitorovacím zařízením a pracovníkům státního dozoru umožnit přístup k těmto záznamům včetně jejich zapůjčení mimo prostor kasina. Monitorování musí být prováděno v nezpomaleném a nepřerušovaném záznamu.

Kontrolou bylo zjištěno, že kamerový systém má celkem 65 kamer, z nichž některé pořizují i záznam zvuku (mikrofony jsou umístěny zpravidla u jednotlivých hracích stolků). Ze všech kamer umožňujících i audiozáznam a z kamer pořizujících celkový záběr na multirulety, kasu 1, kasu 2, trezor 1, trezor 2 a počítací místnost s žetony je dle zákona č. 202/1990 Sb. záznam uchováván 90 dní. U ostatních 33 kamer monitorujících např. celkový prostor kasina, parkoviště, hlavní vchod, prostory vyhrazené jen pověřeným osobám včetně přístupových chodeb, některé nouzové východy z objektu, je záznam uchováván po dobu sedmi dní. Účelem provozování těchto kamer je monitoring vstupu nežádoucích osob, které mají vstup do kasina zakázaný. Jedná se o osoby, které si o to samy požádaly (patologičtí hráči) nebo osoby usvědčené z podvodné hry apod.

Záznamy z kamer jsou uchovávány na serveru, který je umístěn v samostatné místnosti bez oken v budově kasina, tzv. videomístnosti. Vstupní dveře jsou zabezpečeny přístupovým magnetickým karetním systémem, který umožňuje vstup pouze osobám se speciálními přístupovými právy. Přístup do místnosti a k datům má tedy pouze vymezený okruh personálu, který je proškolen k uvedenému účelu. Je vypracován samostatný seznam těchto pověřených osob. Do záznamů kamer se nahlíží jen v případě, pokud dojde ke sporu ve hře (např. spor o vsazený žeton apod.). K takovému incidentu dochází cca 2x měsíčně. Celý systém má integrované zabezpečení přístupu do aplikace prostřednictvím uživatelského jména a hesla, jehož ověřování je řízené systémovou databází umístěnou na centrálním serveru.

Kamery nebyly nikdy umístěny v prostorách, kde zaměstnanci kasina odpočívají nebo kde se převlékají. Místním šetřením dne 14. května 2015 bylo ověřeno, že v objektu Ski hotelu Strážný není instalována žádná kamera. Kontrolní zjištění nepotvrdila obsah anonymního podání signalizujícího protiprávní monitoring zaměstnanců kasina na pracovišti, ve společných prostorách zaměstnavatele, v místech odpočinku včetně objektu Ski hotelu Strážný sloužícího jako ubytovna pro některé ze zaměstnanců.

Vzhledem k výše uvedenému bylo konstatováno, že kontrolou nebylo shledáno porušení povinností vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. kontrolovanou společností - APEX gaming EUROPE a. s.

Kontrolu řídila inspektorka Jiřina Rippelová.