Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

DULKA Jihlava - mládež, z.s.

Kontrola subjektu vykonávajícího svou činnost v oblasti sportu

Předmětem bylo dodržování povinností správce při zpracovávání osobních údajů mladistvých členů kontrolovaného.

Kontrolní orgán dospěl k závěru, že kontrolovaný subjekt nesplnil informační povinnost podle § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. vůči subjektům údajů, respektive jejich zákonným zástupcům, respektive ji splnil pouze částečně.

Kontrolovaný v průběhu kontroly napravil protiprávní stav, a to bezprostředně po zjištění porušení svých povinností.

Na základě těchto skutečností rozhodla inspektorka Úřadu dle § 40a zákona č. 101/2000 Sb. a ve věci upustila od uložení pokuty, neboť ze strany správce osobních údajů došlo k nápravě protiprávního stavu bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinností.

Kontrolu řídila inspektorka Jiřina Rippelová.