Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

CreditPortal, a.s.

Kontrola společnosti působící v oblasti finančních služeb

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností subjektu zabývajícím se poskytováním krátkodobých úvěrů.

Kontrolní orgán dospěl k závěru, že kontrolovaný subjekt porušil povinnosti správce osobních údajů dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 101/2000 Sb., neboť kontrolovaný subjekt neměl přijata dostatečná technicko-organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům.

Kontrolovaný podal proti kontrolním zjištěním námitky, které byly zamítnuty.

Kontrolující inspektor uložil kontrolovanému jako opatření k nápravě spočívající ve vypracování aktuálních, adresných a skutečnosti odpovídajících opatření k nápravě.

Úřad za porušení povinností uložil pokutu ve výši 30 tis. Kč.

Kontrolu řídil inspektor František Bartoš.