Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Air Bank

Kontrola společnosti v oblasti bankovnictví

Úřad provedl a ukončil incidenční kontrolu bankovního subjektu, jejímž záměrem bylo prověřit, jakým způsobem jsou informování jeho klienti v případě, kdy tento subjekt hodlá využívat tzv. klientské informace získávané v souladu se zákonem o bankách pro účely marketingu a v případě, kdy hodlá tyto informace nebo některé z nich zpřístupnit jinému subjektu.

Kontrola byla ukončena se zjištěním, že kontrolovaný subjekt nedodržel v případě stěžovatelů své povinnosti vyplývající mu z § 5 odst. 2 a z § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. Za porušení povinností byla kontrolovanému subjektu uložena pokuta.

Kontrolu řídil inspektor Daniel Rovan.