Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Úřad obdržel stížnosti týkající se poskytnutí osobních údajů žadatelů o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. vedoucím stavebního úřadu starostovi obce, který je následně zveřejnil v místním zpravodaji. Vedoucí stavebního úřadu, při vyřizování žádostí žadatelů o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zaslal starostovi obce na vědomí odpovědi, společně s kopií žádostí, v mylném domnění, že se jedná o účastníka řízení. Osobním údajem je podle ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. „jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů“, tudíž i obsah dopisu, který určitý subjekt napsal. Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb. smí správce shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu. V tomto případě se jedná o zpracování výhradně pro evidenci žadatelů o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím a dále pro odpověď žadateli. Podle ustanovení § 13 zákona č. 101/2000 Sb. je „správce povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům“. Kontrolou bylo zjištěno, že vedoucí stavebního úřadu postupoval v rozporu s tímto ustanovením, neboť osobní údaje žadatelů o informace (jméno, příjmení, bydliště a text žádosti) poskytl třetí osobě, konkrétně starostovi obce, který nebyl oprávněn k přístupu k těmto datům. Ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., ukládá sice povinnému subjektu zveřejnit do 15 dní formou dálkového přístupu odpověď na žádost, ovšem bez osobních údajů a pouze odpověď, nikoli samotnou žádost či jakékoli osobní údaje žadatele.

Správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb. byl řešen pokutou.