Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Kamerový systém v provozovně společnosti

Úřad obdržel stížnost, jež byla podána více stěžovateli, kteří ve svém podnětu uvedli, že ve společnosti je nainstalována kamera, a to na střeše přístřešku provozovny společnosti monitorující pozemky ve vlastnictví stěžovatele a dalších osob, kteří na žádost stěžovatele o vysvětlení způsobu fungování kamerového systému nereagovali. Inspektor Úřadu provedl kontrolu, jejímž předmětem bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. se zaměřením na ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím kamerového systému, instalovaného v provozovně kontrolované společnosti.

V průběhu kontroly bylo zjištěno, že kamery snímají pouze venkovní prostor. Nahrávání probíhá na jednotlivých kamerách pouze při pohybu. Videonahrávky jsou uchovávány po dobu tří dnů, aby mohl správce kontrolovat detekci pohybu přes víkend. Poté jsou nahrávky automaticky smazány. Zóny detekce pohybu jsou nastaveny tak, aby striktně dodržovaly hranice pozemku. Kamera snímající vjezd do areálu a příjezdovou cestu s bránou na sousední pozemek má nastavenu oblast detekce pohybu na hranici pozemku správce, tudíž při vstupu na sousední pozemek není aktivován záznam. Tato tvrzení byla kontrolujícímu při ústním jednání předvedena a též doložena prostřednictvím záznamů z jednotlivých kamer.

V průběhu kontroly si kontrolovaný doplnil registraci zpracování osobních údajů v registru vedeném Úřadem.

Inspektor konstatoval, že kamerový systém kontrolovaného je nastaven v souladu s povinnostmi správce údajů uvedenými v § 5 a násl. zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolovaný stanovil účel zpracování „ochrana a kontrola jeho majetku“ s tím, že záznam je pořizován pouze v zóně detekce pohybu, která je omezena na nemovitosti v majetku kontrolovaného, což je v souladu se zněním § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.; záznamy jsou automaticky mazány po uplynutí tří dnů, což je v souladu se zněním § 5 odst. 1 písm. e) téhož zákona; zaměstnanci kontrolovaného vyjádřili souhlas s použitím kamer k ochraně majetku, tj. právem chráněného zájmu správce; klienti a návštěvy kontrolovaného jsou upozorněni na pořizování záznamu tabulkou s textem „Objekt je střežen kamerovým systémem“, což odpovídá povinnosti správce, jak ji stanoví § 11 zákona č. 101/2000 Sb., případným dalším příjemcem zpracovávaných osobních údajů je pouze Policie České republiky; správce v průběhu kontroly též splnil oznamovací povinnost ve smyslu § 16 zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolovaný provádí zpracování osobních údajů v souladu s povinnostmi správce stanovenými zákonem č. 101/2000 Sb.

Vzhledem k tomu, že kontrolovaný si v průběhu kontroly doplnil registraci zpracování osobních údajů, neuložil inspektor Úřadu v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. opatření, ani pokutu ve správním řízení.