Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

  1. Úvod
  2. Činnost
  3. Ochrana osobních údajů
  4. Ukončené kontroly
  5. Kontroly za rok 2009
  6. Zpracování osobních údajů v souvislosti s měřením rychlosti vozidel

Zpracování osobních údajů v souvislosti s měřením rychlosti vozidel

Zařízení určené pro měření rychlosti vozidel stanovuje úsekovou rychlost vozidel jako podíl známé konstantní dráhy mezi dvěma měrnými profily k době, kterou vozidlo ujede za naměřenou dobu. Každé měřicí zařízení se skládá z řídicí jednotky (počítač) příslušné každé dvojici kamer (K1 a K2) a databázového serveru. Zařízení pracuje tak, že jednotlivá detekční zařízení (kamery) neustále sledují situaci v příslušných jízdních pruzích daných měrných profilů. Řídicí jednotka detekuje vozidlo opatřené RZ/SPZ v zorném poli kamery a následně poznávací značku přečte. Zařízení jsou standardně vybavena kamerami s rozlišením HDTV, které zabezpečují výrazně vyšší kvalitu snímků oproti běžným kamerám s televizním rozlišením. Tím se dosahuje vysoké spolehlivosti detekce vozidel, dobře čitelné registrační značky a výrazného zkvalitnění zdokumentování tváře řidiče vozidla. Záznamy pořízené kamerou K1 při vjezdu vozidla do měřeného úseku a kamerou K2 při jeho výjezdu jsou ukládány do centrálního datového úložiště (technické zařízení – server). Pokud zařízení vyhodnotí překročení nastavené rychlosti, odešle pořízený záznam složený z fotografie vozidla včetně řidiče a spolujezdce a digitalizované RZ/SPZ (kamera K1), digitalizované RZ/SPZ (kamera K2) a údaje o rychlosti vozidla do úložiště policie k dalšímu řešení přestupku. Vlastní měření probíhá tedy zcela bezobslužně a nelze je ovlivňovat. Přesnost měření je zaručena tím, že vzdálenost měřicích míst je velmi přesně zaměřena a oba snímky jsou opatřeny přesnými časovými razítky ze stabilní časové základny. Parametry měření lze dle potřeby dálkově spravovat a nastavovat pomocí vhodného rozhraní. Jedná se např. o nastavení maximálního rychlostního limitu, hodnoty rychlosti klasifikované jako přestupek (toleranční pole) apod.

Kamerové systémy sledující průjezdy na červenou jsou nastaveny tak, že pořizují fotografie řidičů vozidel, která vjíždí do křižovatky, ačkoliv je na semaforu signál „stůj“ (červená).

Úsekové měřiče jsou instalovány na základě zprávy Policie ČR, která stanovila sdělením ze dne 31. prosince 2008 umístění technických prostředků určených k měření rychlosti. Tento způsob měření rychlosti však současně zpracovává i osobní údaje osob, které se nedopustily přestupku, a proto je toto nepřetržité sledování všech projíždějících vozidel silným zásahem do soukromí jednotlivce a jeho umístění musí být podloženo skutečnou nebezpečností daného úseku vyvolávající potřebu stálého dozoru. Úřad není kompetentní k posuzování oprávněnosti volby daných míst.

Kontrolovaný subjekt je správcem těchto údajů a uchovává je v přiměřené lhůtě, odpovídající přestupkovému zákonu.

Informace z uvedených kamerových systémů zpracovává Policie ČR v neupravené podobě v rámci centrálního datového úložiště. Policie ČR je ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů i správcem těchto údajů.

Z blokového schématu vyplývá, že v případě překročení rychlosti nad povolený limit jsou do přestupkového dokumentu vloženy: snímek z kamery K1, kde je vidět pouze registrační značka, a snímek, případně snímky, z kamery K2, kde není vidět spolujezdec.

Kontrola uložila zcela odstranit obrazovou informaci o spolujezdci, a tím nahradit sporné rozmazání jeho obličeje na fotografii. Technické řešení: Pomocí lokalizace masky vozidla s reflektory se definuje oblast zakrytí nad maskou vozidla v levé polovině odpovídající části vozidla se spolujezdcem.