Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Zdravotnická dokumentace

Na základě stížnosti matky nezletilé pacientky provedl inspektor Úřadu kontrolu lékařky pediatričky. Matka nezletilé pacientky sdělila lékařce informaci, že si zvolila nového ošetřujícího lékaře, a požádala o zdravotnickou dokumentaci své dcery. Tento požadavek lékařka odmítla s tím, že zdravotnickou dokumentaci předá novému ošetřujícímu lékaři sama a požádala o sdělení adresy nového zdravotnického zařízení. Postup lékařky byl v souladu se zákonem, dle kterého vede zdravotnickou dokumentaci ošetřující lékař, a v případě změny ošetřujícího lékaře je dosavadní lékař povinen předat nově zvolenému lékaři všechny informace potřebné pro zajištění návaznosti poskytování zdravotní péče. V praxi však dochází převážně k předávání celé zdravotnické dokumentace.

V tomto případě však bylo zjištěno, že lékařka předala zdravotnickou dokumentaci kurýrní službě, a to na základě smlouvy o kurýrní službě, kterou má pediatrička uzavřenu s krajskou nemocnicí. Dle této smlouvy zabezpečuje kurýrní služba svoz a zpětný rozvoz biologických vzorků do laboratoří krajské nemocnice k provedení rozborů. Tato kurýrní služba krajské nemocnice tuto službu zajišťuje pro veškerá zdravotnická zařízení v krajském městě a okolí. Podle zvykového práva nad rámec smlouvy je kurýrní služba využívána k předávání písemností, včetně lékařských zpráv, nálezů a i zdravotnické dokumentace v podstatě mezi všemi lékaři v rámci města a okolí. Lékařka tedy pro předání zdravotnické dokumentace novému ošetřujícímu lékaři využila kurýrní službu. Dle ustálené praxe zdravotnickou dokumentaci vložila do zalepené obálky, označila adresou nového lékaře a tuto obálku položila ve zdravotnickém středisku na obvyklé místo. Tedy na místo, kam všichni lékaři ze střediska ukládají a kde si rovněž vyzvedávají zásilky, aniž by si od kurýra, který zásilky přebírá, nechali předání potvrdit. Ke škodě pacientky však v tomto případě došlo k situaci, kdy nebyla zásilka novému ošetřujícímu lékaři doručena. I přes snahu lékařky, která kontaktovala všechny lékaře ve městě a okolí, se zdravotnická dokumentace nezletilé pacientky nenašla. Tímto jednáním lékařka porušila zákonnou povinnost přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněné ztrátě osobních údajů.

Součástí této kontroly bylo i zjištění, že příslušný dozorový orgán, kterým je v oblasti zdravotnictví odbor zdravotnictví příslušného krajského úřadu, neshledal ve skutku lékařky porušení zákona. K obdobnému závěru došla i místní revizní komise okresního sdružení České lékařské komory.