Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

  1. Úvod
  2. Činnost
  3. Ochrana osobních údajů
  4. Ukončené kontroly
  5. Kontroly za rok 2009
  6. Převedení pacientů do péče jiného zdravotnického zařízení

Převedení pacientů do péče jiného zdravotnického zařízení

Na základě podnětu provedl inspektor kontrolu ve fakultní nemocnici. Z této nemocnice odešli praktičtí lékaři, za něž nemocnice nezískala náhradu. Vzhledem k tomu, že nemocnice nebyla schopna zajistit zdravotní péči pro cca 5000 pacientů, rozhodla se, že tyto pacienty převede do péče jiného nestátního zdravotnického zařízení, které s tímto krokem souhlasilo. Nemocnice tedy zaslala pacientům dopis, který obsahoval informaci o tom, že není schopna zajistit zdravotní péči praktického lékaře, a proto předává jejich zdravotnickou dokumentaci jinému nestátnímu zdravotnickému zařízení. Dále v dopise vyzvala pacienty, aby v případě, že s tímto převedením k jinému registrujícímu lékaři nebudou souhlasit, tento nesouhlas písemně vyjádřili. Dopis byl nemocnicí vytištěn na hlavičkovém papíru nového nestátního zdravotnického zařízení. Společně s tímto dopisem byl v obálce přiložen i další inzertní leták, nabízející služby nestátního zdravotnického zařízení. Tím, že dopis byl psán na hlavičkovém papíru nového nestátního zdravotnického zařízení, oprávněně vznikl mezi pacienty dojem, že jejich registrace a předání jejich zdravotnické dokumentace se již uskutečnily.

V reakci na stížnosti mnoha pacientů a na základě zásahu inspektora Úřadu nemocnice celý proces převodu pacientů ihned ukončila. Nehledě na skutečnost, že podle obecného práva, upraveného v občanském zákoníku, samotné mlčení nebo nečinnost k předloženému návrhu samy o sobě neznamenají přijetí návrhu, by v případě realizace došlo nejen k významnému porušení práva pacientů na vlastní výběr ošetřujícího lékaře podle zákona o péči o zdraví lidu, ale z hlediska zákona o ochraně osobních údajů by došlo k neoprávněnému předání osobních údajů neoprávněnému správci.