Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Kontrola společnosti podnikající na trhu s realitami

Incidenční kontrola byla provedena na základě žádosti Policie České republiky, neboť vzniklo podezření, že společnost získala neoprávněně osobní údaje o restituentech ze zrušeného územního pracoviště Pozemkového fondu ČR Praha, které pak oslovovala s nabídkou odkoupení jejich restitučního nároku. Policie předala inspektorce vybranou část materiálů zabavených při prohlídce. Při jednání se zástupcem společnosti byla předána žádost o vysvětlení, jak získali databázi klientů. Vysvětlení nebylo, ani nemohlo být, ve světle důkazů shromážděných Policií ČR dostatečné, takže bylo prokázáno porušení zákona, specielně § 5 odst. 2 a § 11 zákona o ochraně osobních údajů.