Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt
  1. Úvod
  2. Činnost
  3. Ochrana osobních údajů
  4. Ukončené kontroly
  5. Kontroly za rok 2005
  6. Řetězení předávání osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb

Řetězení předávání osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb

Správce a dokonce i zpracovatel, který osobní údaje získal v souvislosti se svou činností jakožto správce nebo zpracovatel, může provádět zpracování za účelem nabízení obchodu nebo služeb subjektu údajů (§ 5 odst. 5).

Dále kdokoli může použít k tomuto účelu veřejný seznam.

Předávání osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb je povoleno ve vyšší míře, než obecně předávání osobních údajů: jedná se pouze o jméno a adresu a smí se použít pouze k rozesílání různých nabídek. Existují však i zde jistá omezení.

Podle § 5 odst. 6 smí správce předat jinému správci osobní údaje, které sám získal v souvislostí se svou činností pouze za předpokladu, že údaje budou využívány pouze za účelem nabízení obchodu a služeb a subjekt údajů bude o tomto postupu správce předem informován (§ 11 zákona o ochraně osobních údajů totiž říká, že Správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy) a nevyslovil s tímto postupem nesouhlas. Tento typ informace často spočívá pouze v bodu uzavřené smlouvy, kde je např. napsáno, že osobní údaje budou předávány. Je zde tudíž vyloučeno, aby osobní údaje předával zpracovatel.

Při kontrole jedné cestovní kanceláře docházelo k tomu, že si kancelář najímala společnost A, která pro ni dělala plošnou distribuci letáků a na adresnou distribuci si najímala další společnost B, takže osobní údaje byly posílány společnosti A, která je dále přeposílala společnosti B. Tento postup zákon nedovoluje a důvod je zřejmý: správce je povinen informovat každého správce, kterému předal jméno, příjmení a adresu subjektu údajů o tom, že subjekt údajů vyslovil nesouhlas se zpracováním. Což se při složitém předávání nestalo a klient, který si nepřál dostávat letáky a písemně o to cestovní kancelář požádal, nadále nabídky nových zájezdů dostával.