Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Judikatura Ústavního soudu

  1. Úvod
  2. Činnost
  3. Ochrana osobních údajů
  4. Judikatura
  5. Ústavní soud

Základní informace

Upozornění: Autentické jsou pouze originály a stejnopisy rozhodnutí se státním znakem a podpisem příslušné úřední osoby. Elektronické verze rozhodnutí Ústavního soudu jsou na této internetové stránce k dispozici zdarma. Jejich další používání včetně používání doprovodných informací je povoleno pod podmínkou, že je výslovně uveden tento zdroj, zmíněna jeho bezplatnost a upozorněno na jeho neautentickou povahu.

Plošné zveřejňování majetkových přiznání zastupitelů obcí a krajů

Pl. ÚS-st. 57/22 z 29. 11. 2020

Plošné zveřejňování majetkových přiznání zastupitelů obcí a krajů

IV. ÚS 579/22 z 18. 10. 2020 (překonán stanoviskem pléna Pl. ÚS-st. 57/22)

Plošné zveřejňování majetkových přiznání zastupitelů obcí a krajů

Pl. ÚS 38/17 z 11. 2. 2020

Ustanovení zákona o Policii České republiky, upravující odběr a uchování vzorků DNA

Pl. ÚS 7/18 včetně disentu, 22. 3. 2022

Data retention III (shromažďování a využívání provozních a lokalizačních údajů o telekomunikačním provozu). Překonáno rozhodnutím SDEU C 623/17.

Pl.ÚS 45/17 ze dne 14. 5. 2019

Poskytování informací o odměňování ve veřejné sféře

IV. ÚS 1200/16, 3. 4. 2018

Zrušení některých ustanovení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Pl. ÚS 26/16, 12. 12. 2017

Poskytování informací o odměňování ve veřejné sféře v režimu § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

IV. ÚS 1378/16, 17. 10. 2017

Zveřejnění záznamu z kamery na sociální síti

III. ÚS 3565/16, 5. 9. 2017

Neoprávněné nakládání s rodnými čísly

IV. ÚS 4041/16, 12. 1. 2017

Zpřístupnění archiválií bývalých bezpečnostních složek a ochrana osobních údajů

Pl. ÚS 3/14, 20. 12. 2016

Zpracování osobních údajů v Národním registru zdravotnických pracovníků

Pl. ÚS 1/12, 27. 11. 2012

Poskytování informací o osobách zúčastněných na trestním řízení

Pl. ÚS 10/09, 24. 1. 2012

Zrušení ustanovení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích – data retention

Pl. ÚS 24/10, 22. 3. 2011

Poskytování nepravomocných rozsudků povinnými subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb.

Pl. ÚS 2/10, 30. 3. 2010

Přípustnost záznamu z kamerového systému jako důkazu v trestním řízení

IV. ÚS 2425/09, 8. 2. 2010

Ochrana údajů mladistvých pachatelů trestných činů

Pl. ÚS 28/04, 8. 11. 2005

Údaje o fyzické osobě podnikající, které se týkají její podnikatelské činnosti, nepožívají ochrany zákona č. 101/2000 Sb.

Pl. ÚS 38/02, 9. 3. 2004