Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Judikatura Soudního dvoru Evropské unie

  1. Úvod
  2. Činnost
  3. Ochrana osobních údajů
  4. Judikatura
  5. Soudní dvůr Evropské unie

Základní informace

Informace o fungování Soudního dvora Evropské unie jsou k dispozici a informační brožury Soudního dvora Evropské unie naleznete na níže uvedených odkazech.
Níže jsou uváděny odkazy na rozsudky Soudního dvora Evropské unie, které se vztahují k ochraně osobních údajů.

Privacy International v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and Others, C 623/17, zpracování osobních údajů v odvětví elektronických komunikací – k plošnému uchovávání provozních a lokalizačních údajů, 6. 10. 2020

Spojené věci: La Quadrature du Net and Others v Premier ministre and Others, French Data Network and Others, Ordre des barreaux francophones et germanophone and Others, C-511/18, C-512/18, C-520/18, zpracování osobních údajů v odvětví elektronických komun

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV v. Planet49 GmbH, C‑673/17, zpracování osobních údajů v odvětví elektronických komunikací - předzaškrtnuté políčko není platným souhlasem, 1. 10. 2019

GC, AF, BH, ED v. Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), C-136/17 - internetové vyhledávače – zpracování údajů uvedených na internetové stránce – zvláštní kategorie údajů, 24. 9. 2019

GC Google LLC, právní nástupkyně Google Inc. v. Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), C-507/17 - internetový vyhledávač – zpracování údajů uvedených na internetové stránce – územní dosah práva na odstranění odkazů, 24. 9. 2019

Podnikatelé užíváním tlačítka „like“ od Facebooku odpovídají za údaje návštěvníků svých stránek

Řízení o předběžné otázce týkající se náboženské společnosti Svědci Jehovovi, C-25/17 (shromažďování osobních údajů členy náboženské společnosti v rámci jejich podomní kazatelské činnosti), 10. 7. 2018

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein v. Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, za přítomnosti Facebook Ireland Ltd a Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht, C-210/16, 5. 6. 2018

Peter Nowak v. Data Protection Commissioner C-434/16, 20. 12. 2017

Peter Puškár v. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálný úrad finančnej správy, C-73/16, 27. 9. 2017

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde v. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme“, C 13/16, 4. 5. 2017

Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV v. Autoriteit Consument en Markt (ACM) za přítomnosti European Directory Assistance NV, C-536/15, 15. 3. 2017

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce v. Salvatore Manni, C-398/15, 9. 3. 2017

Tele2 Sverige AB a Secretary of State for the Home Department v. Post- och telestyrelsen a další, C- 203/15 + Secretary of State for the Home Department v. Tom Watson, Peter Brice, a Geoffrey Lewis, přítomnost Open Rights Group, C-698/15, 21. 12. 2016

Patrick Breyer proti Bundesrepublik Deutschland, C 582/14, 19. 10. 2016

Verein für Konsumenteninformation v. Amazon EU Sàrl, C-191/15, 28. 7. 2016

Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner, C-362/14, 6. 10. 2015

Smaranda Bara a další v. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a další, C-201/14 (informační povinnosti v případě předání osobních údajů mezi dvěma správci, orgány veřejné správy), 1. 10. 2015

Weltimmo s.r.o. v. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, C-230/14 (použitelné právo při zpracování osobních údajů na internetu, provozovna správce, pravomoc orgánu dozoru), 1. 10. 2015

František Ryneš v. Úřad pro ochranu osobních údajů, C-212/13 (kamerový systém instalovaný na rodinném domě jako zpracování osobních údajů podléhající směrnici, výjimka pro osobní či domácí činnost), 11. 12. 2014

YS, M, S v. Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, spojené věci C‑141/12 a C‑372/12 (právní rozbor jako osobní údaj, právo na přístup k právnímu rozboru), 17. 7. 2014

Pharmacontinente - Saúde e Higiene a další, C-683/13 (evidence pracovní doby jako osobní údaj, zpřístupnění osobního údaje orgánu dohledu nad pracovními podmínkami), 19. 6. 2014

Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos, C-131/12 (odpovědnost provozovatele internetového vyhledávače za zpracovávání osobních údajů, které se nacházejí na internetových stránkách zveřejněných třetími osobami), 13. 5. 2014

Digital Rights Ireland a Seitlinger a další, spojené věci C-293/12, C-594/12 (zrušení směrnice 2006/24/ES - data retention), 8. 4. 2014

Komise v. Maďarsko, C-288/12 (zřízení nového orgánu dozoru a jmenování jiné osoby jeho předsedou), 8. 4. 2014

X. v. Heffingsambtenaar van de gemeente Z (C‑486/12) (poplatky spojené s právem na informace o zpracování osobních údajů), 12. 12. 2013

Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) v. Geoffrey Englebert a další, C-473/12, (výjimky dle čl. 13 odst. 1 směrnice 95/46/ES, činnost soukromého detektiva), 7. 11. 2013

Michael Schwarz v. Stadt Bochum, C-291/12, (biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech), 17. 10. 2013

Worten - Equipamentos para o Lar SA v. Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), C-342/12, (evidence pracovní doby jako osobní údaj, zpřístupnění osobního údaje orgánu dohledu nad pracovními podmínkami), 30. 5. 2013

Josef Probst v. mr.nexnet GmbH., C-119/12 (poskytnutí provozních údajů postupníkovi pro účely účtování a inkasa plateb za služby elektronických komunikací), 22. 11. 2012

Evropská komise v. Rakousko, C-614/10 (nezávislost úřadů pro ochranu osobních údajů), 16. 10. 2012

Bonnier Audio AB a další proti Perfect Communication Sweden AB, C-461/10 (soudní příkaz určený poskytovateli internetového připojení sdělit jméno a adresu uživatele IP adresy), 19. 4. 2012

Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) v. Administración del Estado, C-468/10; C-469/10 (zpracování osobních údajů nezbytné pro uskutečnění oprávněných zájmů správce), 24. 11. 2011

Scarlet Extended SA v. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), C-70/10 (IP adresa je osobním údajem), 24. 11. 2011

Deutsche Telekom AG v. Německo, C-543/09 (předávání osobních údajů pro účely vytvoření telefonních seznamů), 5. 5. 2011

Schecke a Eifert v. Hessensko, C-92/09, C-93/09 (zveřejňování údajů o příjemcích dotací v zemědělství; osobní údaje fyzických osob podnikajících), 9. 11. 2010

Evropská komise v. The Bavarian Lager Co.Ltd, C-28/08 P (ochrana osobních údajů vs. právo občana EU na přístup k dokumentům orgánů EU), 6. 6. 2010

Evropská komise v. Německo, C-518/07 (nezávislost úřadů pro ochranu osobních údajů), 9. 3. 2010

College van burgemeester en wethouders van Rotterdam v. M. E. E. Rijkeboerovi, C- 553/07 (právo subjektu údajů na přístup k informacím o zpracovávaných osobních údajích), 7. 5. 2009

LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH v. Tele2 Telecommunication GmbH, C-557/07 (poskytování provozních údajů o užívání internetu za účelem ochrany autorských práv), 19. 2. 2009

Irsko v. Evropský parlament, C-301/06 (návrh na zrušení směrnice 2006/24/ES o uchovávání údajů), 10. 2. 2009

Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinapörssi Oy a Satamedia Oy, C-73/07 (působnost směrnice 95/46/ES; pojem „zpracování osobních údajů“), 16. 12. 2008

Heinz Huber v. Německo, C-524/06 (centrální registr cizinců), 16. 12. 2008

Productores de Música de España (Promusicae) v. Telefónica de España SAU, C-275/06 (poskytování provozních údajů o užívání internetu za účelem ochrany autorských práv), 29. 1. 2008

The Bavarian Lager Co.Ltd v. Evropská komise, T-194/04 (ochrana osobních údajů vs. právo občana EU na přístup k dokumentům orgánů EU), 8. 11. 2007

pozn. rozhodnutí Soudu prvního stupně Evropských společenství (nyní Tribunál), které bylo zrušeno rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie C-28/08 P

Evropský parlament v. Rada Evropské unie a Evropská komise, C-317/04, C-318/04 (předávání záznamů o cestujících v letecké dopravě Úřadu USA pro cla a ochranu hranic), 30. 5. 2006

Lindqvist v. Švédsko, C-101/01 (zveřejnění osobních údajů na internetu; osobní potřeba), 6. 11. 2003

Rechnungshof v. Österreichischer Rundfunk, C-465/00; C-38/01; C-139/01 (zveřejnění údajů o příjmech zaměstnanců veřejné správy), 20. 5. 2003