Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Judikatura Nejvyšší správní soud

  1. Úvod
  2. Činnost
  3. Ochrana osobních údajů
  4. Judikatura
  5. Nejvyšší správní soud

Základní informace

Níže je uveden odkaz na webové stránky Nejvyššího správního soudu.

Nezahájení přestupkového řízení nelze považovat za nečinnost Úřadu

Rozhodnutí NSS č.j. 5 As 128/2021-38 ze dne 18. 5. 2022

K povaze veřejného subjektu podle obecného nařízení a zákona o zpracování osobních údajů

Rozhodnutí NSS č.j. 10 As 190/2020-39 ze dne 25. 2. 2022

Vázaný zástupce (zprostředkovatel služeb) je zpracovatelem osobních údajů

Rozhodnutí NSS č.j. 7 As 146/2021-26 ze dne 7. 10. 2021

Zveřejnění citlivých údajů v televizní zpravodajské relaci

Rozhodnutí NSS č.j. 5 As 101/2020-29 ze dne 26. 3. 2021

Zasílání obchodních sdělení bez souhlasu adresátů

Rozhodnutí NSS č.j. 1 As 136/2019–38 ze dne 16. 6. 2020

Zpracování údajů Policií České republiky v Národní databázi DNA

Rozhodnutí NSS č.j. 2 As 164/2019–30 ze dne 2. 4. 2020

Zabezpečení osobních údajů, neoprávněný přístup do registru obyvatel

Rozhodnutí NSS č.j. 4 As 140/2019-27 ze dne 27. 6. 2019

Zpracování osobních údajů majitelů, nájemců a podnájemců bytových a nebytových jednotek

Rozhodnutí NSS č.j. 9 As 380/2017 ze dne 31. 1. 2019

Zveřejnění protokolů o výsleších na internetu

Rozhodnutí NSS č.j. 3 As 3/2017 ze dne 17. 7. 2018

Zveřejňování informací z odposlechů - aplikace § 8d trestního řádu

Rozsudek NSS č.j. 2 As 304/2017-42 ze dne 3. 5. 2018

Souhlas subjektu údajů, vedení databáze dlužníků

Rozhodnutí NSS č.j. 2 As 107/2017 ze dne 19. 4. 2018