Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Judikatura Městský soud v Praze

  1. Úvod
  2. Činnost
  3. Ochrana osobních údajů
  4. Judikatura
  5. Městský soud v Praze

Souhlas adresáta se zasíláním obchodních sdělení

Rozhodnutí č. j. 9 A 66/2019-92 ze dne 13. 10. 2021

Vázaný zástupce (zprostředkovatel služeb) je zpracovatelem osobních údajů. Kasační stížnost zamítnuta rozsudkem NSS č. j. 7 As 146/2021-26

Rozhodnutí č. j. 9 A 153/2019-48 ze dne 21. 4. 2021

Zpracování osobních údajů pro účely obchodní a marketingové nabídky

Rozhodnutí č. j. 11 A 164/2018- 48 ze dne 17. 9. 2020

Logování přístupu do zdravotnické dokumentace. Řízení o kasační stížnosti je vedeno pod sp. zn. 10 As 190/2020

Rozhodnutí č.j. 14 A 26/2019 ze dne 20. 5. 2020

Šiřitel obchodních sdělení

Rozhodnutí č.j. 14 A 242/2018-40 ze dne 7. 4. 2020

Zveřejnění citlivých údajů v televizní zpravodajské relaci. Řízení o kasační stížnosti je vedeno pod sp. zn. 5 As 101/2020

Rozhodnutí č. j. 14 A 181/2018–36 ze dne 26. 2. 2020

Zpracování údajů Policií České republiky v Národní databázi DNA

Rozhodnutí č. j. 6 A 88/208-45 ze dne 16. 5. 2019

Neoprávněný přístup zastupitelstva k údajům žáků týkajících se šikany ve škole

Rozhodnutí č. j. 14 A 89/2017 ze dne 11. 3. 2019

Zabezpečení osobních údajů, neoprávněný přístup do registru obyvatel. Kasační stížnost zamítnuta rozsudkem NSS č. j. 4 As 140/2019-27

Rozhodnutí č. j. 10 A 52/2016- 49 ze dne 5. 3. 2019

Neoprávněné zpracování profilu DNA

Rozhodnutí č. j. 3A 182/2016 ze dne 23. 11. 2018

Identifikační údaje nutné k uzavření soukromoprávní smlouvy

Rozhodnutí č. j. 11 A 152/2015 - 36 ze dne 7. 12. 2017

Posouzení právní subjektivity pro možnost naplnění deliktního jednání podle § 45 zákona č. 101/2000 Sb. Řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno usnesením NSS pod sp. zn. 2 As 123/2017

Rozhodnutí č. j. 6A 186/2015 ze dne 4. 4. 2017

Souhlas subjektu osobních údajů, oprávnění zpracovávat osobní údaje dlužníků, vedení databáze dlužníků. Kasační stížnosti byla zamítnuta rozsudkem NSS pod sp. zn. 2As 107/2017

Rozhodnutí č. j. 10A 72/2013 ze dne 8. 3. 2017