Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Evropský soud pro lidská práva

  1. Úvod
  2. Činnost
  3. Ochrana osobních údajů
  4. Judikatura
  5. Evropský soud pro lidská práva

Základní informace

Užitečné dokumenty Evropského soudu pro lidská práva naleznete níže na odkazu Užitečné dokumenty. S tím, jakým způsobem ESLP funguje, se můžete seznámit v dokumentu Otázky a odpovědi.

Níže jsou uváděny odkazy na rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, které se vztahují k ochraně osobních údajů.

Volodina v. Russia (no. 2) - 40419/19 (napadení účtu stěžovatelky na sociální síti a její kyberšikana prostřednictvím zveřejňování jejích osobních údajů a intimních fotek expartnerem stěžovatelky), rozsudek Senátu ze dne 14. září 2021

López Ribalda and Others v. Spain [GC] - 1874/13 and 8567/13 (sledování zaměstnanců pomocí kamerového systému), rozsudek Velkého senátu ze dne 17.10.2019 [GC]

Antović a Mirković proti Černé hoře, 70838/13 (natáčením posluchárny na univerzitě bylo porušeno právo vyučujících této univerzity na respektování jejich soukromého života), 25. 11. 2017

Bărbulescu v. Rumunsko, 61496/08 (monitorování obsahu elektronické komunikace zaměstnance představovalo porušení jeho práva na soukromý život), 5. 9. 2017

Magyar Helsinki Bizottság v. Maďarsko, 18030/11(vnitrostátní orgány zasáhly do samotného základu práva neziskové organizace, protože jí svým odmítnutím poskytnout požadovaná data zabránily ve výkonu svobody přijímat a podávat informace), 8. 10. 2016

Bédat v. Švýcarsko, 56925/08 (publikování informací z trestního spisu), 29. 3. 2016

Szabó a Vissy v. Maďarsko, 37138/14 (důvodnost odposlechů komunikací v rámci protiteroristické kontroly), 12. 1. 2016

Bărbulescu v. Rumunsko, 61496/08 (kontrola elektronické komunikace zaměstnance), 12. 1. 2016

Couderc and Hachette Filipacchi Associés v. Francie, 40454/07 (vyvážení práva na soukromý život a práva na svobodu projevu), 10. 11. 2015

R.E. v. Spojené království, 62498/11 (tajný odposlech telefonních hovorů mezi zadrženými a jejich právníky), 27. 10. 2015

Satakunnan Markkinapörssi a Satamedia v. Finsko, 931/13 (další publikace veřejně dostupných údajů z daňového řízení), 21. 7. 2015

M. N. a další v. San Marino, 28005/12 (prolomení bankovního tajemství v rámci trestního řízení vůči třetím osobám), 7. 7. 2015

Pruteanu v. Rumunsko, 30181/05 (odposlech telefonních rozhovorů advokáta, který neměl možnost nechat přezkoumat zákonnost tohoto opatření a požádat o zničení nahrávek), 3. 2. 2015

Dragojević v. Chorvatsko, 68955/11 (zákonnost nařízení a kontroly odposlechu soukromé komunikace), 15. 1. 2015

Zakharov v. Rusko, 47143/06 (náležitosti právní úpravy pro utajené sledování komunikace), 4. 12. 2015

Konovalová v. Rusko, 37873/04 (přítomnost mediků při lékařském zákroku a jejich přístup ke zdravotnické dokumentaci), 9. 10. 2014

Godelli v. Itálie, 33783/09 (přístup k informacím o biologických rodičích), 25. 9. 2012

Kennedy v. Spojené království, 26839/05 (podmínky pro tajné sledování osob), 18. 5. 2010

Uzun v. Německo, 35623/05 (sledování pomocí GPS, pojem „nezbytné v demokratické společnosti“), 2. 9. 2010

Szuluk v. Spojené království, 36936/05 (důvěrnost korespondence týkající se zdravotního stavu vězňů), 2. 6. 2009

K. H. a další v. Slovensko, 32881/04 (právo na přístup k osobním údajům), 28. 4. 2009

Bykov v. Rusko, 4378/02 (odposlechy radiového vysílání; určitost a přístupnost právní úpravy), 10. 3. 2009

Reklos a Davourlis v. Řecko, 1234/05 (souhlas se zpracováním osobních údajů – fotografie novorozence), 15. 1. 2009

S. a Marper v. Spojené království, 30562/04; 30566/04 (uchovávání vzorků DNA osob zbavených obvinění; profily DNA; otisky prstů), 4. 12. 2008

K. U. v. Finsko, 2872/02 (počítačová kriminalita; ochrana osobnosti mladistvých; pomluva; povinnost státu přijmout právní úpravu zajišťující ochranu soukromí), 2. 12. 2008

Wieser a Bicos Beteiligungen GmbH v. Rakousko, 74336/01 (kontrola elektronických dat advokáta), 16. 10. 2007

I. v. Finsko, 20511/03 (ochrana údajů ve zdravotnické dokumentaci), 17. 7. 2008

Evropská asociace pro integraci a lidská práva a Ekimdzhiev v. Bulharsko, 62540/00 (legálnost právního předpisu upravujícího sledování ve zvláštních případech), 28. 6. 2007

Copland v. Spojené království, 62617/00 (monitorování hovorů z pracovního telefonu, využívání internetu a e-mailu; provozní a lokalizační údaje – data retention), 3. 4. 2007

Chadimová v. Česká republika, 50073/99 (záznam telefonních hovorů s obhájcem; povinnost státu zničit záznamy), 18. 4. 2006

Sciacca v. Itálie, 50774/99 (zveřejnění fotografie), 11. 2. 2005

Von Hannover v. Německo, 59320/00 (právo na respektování soukromého a rodinného života), 24. 6. 2004

Perry v. Spojené království, 63737/00 (prostorový odposlech; provozní údaje o telekomunikaci; odposlech v policejních celách), 17. 7. 2003

Peck v. Spojené království, 44647/98 (využití městského kamerového systému; zveřejnění záznamu), 28. 2. 2003

M. M. v. Nizozemí, 39339/98 (odposlech telefonu, náležitosti povolení odposlechu), 8. 4. 2003

Lorsé a další v. Nizozemí, 52750/99 (soukromí ve vězení), 4. 2. 2003

P. G. a J. H. v. Spojené království, 44787/98 (výpisy telefonních spojení získané od operátorů; pojem soukromého života; prostorový odposlech), 25. 9. 2001

Erdem v. Německo, 38321/97 (monitorování korespondence odsouzených s obhájcem), 5. 7. 2001

Rehbock v. Slovinsko, 29462/95 (monitorování korespondence odsouzených), 28. 11. 2000

Rotaru v. Rumunsko, 28341/95 (uchovávání údajů ve státních databázích; tajnost údajů), 4. 5. 2000

Amann v. Švýcarsko, 27798/95, (pojem soukromý život; zásah do práva na soukromí), 16. 2. 2000

Fressoz a Roire v. Francie, 29183/95 (povinnost mlčenlivosti), 21. 1. 1999

Lambert v. Francie, 23618/94 (odposlech telefonních hovorů třetích osob), 24. 8. 1998

Kopp v. Švýcarsko, 23224/94 (zásah do práva na soukromí; odposlech telefonu), 25. 3. 1998

Halford v. Spojené království, 20605/92 (odposlech telefonu na pracovišti), 25. 6. 1997

Z. v. Finsko, 22009/93 (důvěrnost informací o zdravotním stavu), 25. 2. 1997

Funke v. Francie, 10828/84; (domovní prohlídka), 25. 2. 1993

Niemietz v. Německo, 13710/88 (pojem domova a soukromého života; prohlídka advokátní kanceláře), 16. 12. 1992

Lüdi v. Švýcarsko, 12433/86 (odposlech telefonu), 15. 6. 1992

Kruslin v. Francie, 11801/85 (odposlech telefonů), 24. 4. 1990

Huvig v. Francie, 11105/84 (odposlech telefonů), 24. 4. 1990

Valenzuela Contreras v. Španělsko, 27671/95 (odposlech telefonu, stanovení rozsahu a podmínek výkonu pravomocí při zásahu do práva na soukromí), 30. 7. 1998

Leander v. Švédsko, 9248/81 (přístup k osobním údajům), 26. 3. 1987

Malone v. Velká Británie, 8691/79 (odposlech telefonu), 26. 4. 1985

Klass a další v. Německo, 5029/71 (sledování korespondence, poštovních zásilek a telefonních hovorů a jejich kontrola), 6. 9. 1978