Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

 1. Úvod
 2. Činnost
 3. Informační systém ORG
 4. IS ORG a jeho role v systému základních registrů

IS ORG a jeho role v systému základních registrů

Na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a jeho změně zákonem č. 100/2010 Sb., implementoval Úřad pro ochranu osobních údajů Informační systém ORG jako součást systému základních registrů, která zajišťuje procesy spojené s identifikací fyzických osob a se zabezpečením jejich osobních údajů.

Základním smyslem Informačního systému ORG (který je také označován jako převodník identifikátorů) je podporovat v celém systému základních registrů ochranu osobních údajů, a to cestou náhrady používání rodného čísla jako univerzálního identifikátoru fyzické osoby systémem bezvýznamových identifikátorů. Tyto identifikátory se pro jednotlivé agendy nebo skupiny agend liší, a neumožňují tak při znalosti jednoho identifikátoru vyhledávat údaje o fyzické osobě v agendě jiné. Jediným místem, kde jsou všechny tyto identifikátory uloženy, je právě Informační systém ORG. V tomto systému však nejsou uloženy žádné další údaje fyzických osob, takže ani znalost všech identifikátorů neumožňuje Úřadu (ani nikomu jinému) zjistit jejich přiřazení jednotlivým fyzickým osobám. V České republice, stejně jako v jiných státech, se stává velkým problémem krádež identity prostřednictvím zneužití osobních údajů. Z tohoto důvodu se také součástí systému základních registrů stala myšlenka rozdělit provázanost osobních údajů a zmírnit jejich relativně snadnou zneužitelnost pomocí vícenásobné identity občana.

Zdrojové identifikátory fyzických osob, které IS ORG generuje se nazývají ZIFO a AIFO.

ZIFO je neveřejný základní identifikátor fyzické osoby, nelze z něj odvodit osobní ani jiné údaje o fyzické osobě.

AIFO je neveřejný agendový identifikátor fyzické osoby, je odvozen ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby a kódu agendy pro potřebu konkrétního úkonu státní správy a nelze z něj zpětně vygenerovat základní identifikátor.

 

Systém základních registrů obsahuje:

 • registr obyvatel (ROB),
 • registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS),
 • registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN),
 • registr práv a povinností (RPP).

Součástí systému základních registrů je Informační systém základních registrů ISZR a informační systém ORG.

https://uoou.gov.cz/media/is-org/org-schema.jpg

Údaje v základních registrech jsou označovány jako tzv. referenční údaje a správní úřady je získávají přímo ze základních registrů. Referenční údaje jsou obsaženy v registrech jen jednou a jsou považovány za přesné, správné a důvěryhodné. Občan nemusí jejich správnost opakovaně dokládat.

Smyslem začlenění Informačního systému ORG do systému základních registrů je ochrana identity občanů před zneužitím jejich osobních údajů. Jednotlivé registry jsou od sebe odděleny, ale přes ORG je lze pomocí ISZR propojit.

ORG je specifický informační systém základních registrů, který zajišťuje ochranu osobních referenčních údajů uložených v základních registrech.

 • ORG neobsahuje žádné osobní údaje;
 • přiděluje zdrojový identifikátor fyzické osoby (ZIFO);
 • ze ZIFO generuje agendové identifikátory fyzické osoby (AIFO) pro cílové agendy;
 • zajišťuje, jako jediný v celém systému základních registrů, převody agendových identifikátorů fyzických osob, tzn. převádí AIFO jedné agendy na AIFO druhé agendy.

Informační systém ORG komunikuje výhradně a pouze s informačním systémem základních registrů (ISZR).