Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Provoz IS ORG

Informační systém ORG Úřad provozuje od roku 2012 jako součást systému základních registrů a od roku 2018 jako součást kritické informační infrastruktury státu a součást eGovernmentu České republiky Je uzavřeným a organizačně odděleným informačním systémem. Informační systém ORG je naprosto nezbytnou bezpečnostně-technickou komponentou základních registrů, jejichž správcem je Správa základních registrů.

Zákonem č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti byl informační systém ORG určen jako informační systém kritické infrastruktury. Správce takového informačního systému je povinen plnit technická opatření stanovená ve vyhlášce č. 82/2018, o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat.

 

Hlavními provozními požadavky na IS ORG jsou:

  • vysoká dostupnost = poskytování služby v režimu 7x24, nedostupnost IS ORG má za následek nedostupnost celého systému základních registrů
  • vysoká spolehlivost = informace budou unikátní a nenahraditelné
  •  jednoznačnost = generátor identifikátorů
  • konzistence dat = identifikátory musí být konzistentní v řádu desítek let
  • dostatečná odezva = dotazy v řádu tisíců/sekundu

Provoz IS ORG je financován ze státního rozpočtu.

IS ORG je certifikován podle ČSN/ISO 27001 od roku 2014, poslední recertifikace proběhla na podzim roku 2022. Vedle externích auditů probíhají i pravidelné interní audity. Poslední interní audit IS ORG podle ISMS proběhl v říjnu roku 2022.

Měsíční statistiky provozu systému ORG zveřejněné na stránkách Správy základních registrů: Souhrnná měsíční statistika.